Privacybeleid

Privacy-beleid

Dit privacy-beleid is van toepassing op de website en de diensten van Fiscaal Advies Hulshoff Vof.

Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden.  Fiscaal Advies Hulshoff Vof bewaart uw gegevens wanneer u contact met ons opneemt en wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens mag Fiscaal Advies Hulshoff Vof verwerken conform de bepalingen in de algemene voorwaarden en/of de opdrachtbevestiging.  Fiscaal Advies Hulshoff Vof doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden.  Derden ontvangen alleen persoonsgegevens van Fiscaal advies Hulshoff Vof indien dit voortvloeit uit een wettelijke bepaling of na uw toestemming. Deze toestemming kunt u ten alle tijden weer intrekken.