Disclaimer

Disclaimer

Deze website en de informatie daarop zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden inzake de diensten van Fiscaal Advies Hulshoff Vof. Fiscaal Advies Hulshoff Vof garandeert niet dat de op deze website gepubliceerde informatie compleet, actueel en volledig is. Daarnaast staat Fiscaal Advies Hulshoff Vof niet in voor het geheel vrij zijn van virussen e.d. op deze website. Op deze website en de informatie daarop rusten het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Fiscaal Advies Hulshoff Vof. Op alle diensten en werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van het Register Belastingadviseurs van toepassing, gedeponeerd op 10 juli 2018 bij Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, onder nummer 159/2018.